DELLER TARİHİNDEN SEÇMELER…
Mamıkoğlu ÖZDEMİR TAŞAN

DELLER TARİHİNDEN SEÇMELER…

DELLER TARİHİ1

Deller köyü yaşam, şiir'im dostlar

Geçmiş zamanlarda, pahalı postlar

Kadir, kıymet varken, değere rastlar

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

2

Hayat cilveleri, geçim de çok zor

Kader, dağlarsa... Yanan yürek kor

Alta düşmeye gör, kem bakışlar, hor

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

3

Evler, çift pencere, kefektaş oda

Pencereler nakış, dönem de moda

Dam başı kar yağsa! Soba, bir no da

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

4

Avluya hayat der, masal'a, metel

Hep beraber çalış, harcama, tek el

Tarla, tapan iş çok! Hayat bu, git gel

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

5

Orta Mahallemiz, Tırhazımız var

Tırhaz Güney, Kessik, Batıya savar

Kessik, Orta, Tırhaz, yan yana duvar

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

6

Caminin önünde, millet toplanır

Şen şakrak-palavra, neşe kaplanır

Ahkam kesen varsa... Hatır yoklanır

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

7

Zekeriya dedem... Ekrem hocaya

Yusuf, Fikret hocam, imam olmaya

Yön göster ahrette, mekan bulmaya

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

8

Hacı Ahmet-Saraç, emmi kahvesi

Doğu da, et keser... Köy'ün kayesi

Kitap yazsan, yetmez! Tüm hikâyesi

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

9

Mehmet Gür bilirim, eski bakkalı

Sonra Akkuş, Tahsin ve Bekir Canlı

Habip… Çetin… Oruç… Birde Taşanlı

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

10

Evvel... Aşşık atar, ceviz oynardık

Kazanma şevkiyle, içten kaynardık

Hile yapan görsen... Hemen kınardık

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

11

Köyümüzde Türbe… Yatırımız var

Seyyit Ahmet Dedem, hatırımız var

Memur, meslek, sanat; getirimiz var

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

12

Kim de varmış kağnı, bir at araba

Çiftçi durmak dense, belki, maraba

Moral yok, hasret çok, dayan şaraba

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

13

Orak, tırpan işler, tırmık çekerim

Hasat verim boldur, halay çekerim

Yok, olmuş ya nasip, sinem çekerim

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

14

Ekin, harman yeri, bulgur sokusu

Tokmaklar sallansın, hedik kokusu

Her yönü yemyeşil, hep bağ dokusu

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

15

Hanifi, Şevket ve Fayık değirmen

Kunduracı-Berber; vardı göremen

Hacı Mehmet Balcı ve Derviş Seçen

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

16

Var Köy Bekçilerim, haber imece

Köy Bekçi, Mavzerli, dolaş bu gece

Kır Bekçi, bağ bahçe, her dönemece

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

17

Ağam, tabakadan, tütün'ü sarar

Anam, belik yapmak... Saç'ın tarar

Meleşir... Koyunlar... Yavrusun arar

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

18

Ana, iğ-kirman yap, eğiriver yün

Dört mil takta ipe, çorap ör bugün

Bağ-bahçe tarladan, yemek üç öğün

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

19

Ağabeyler büyük, küçüğe yumuş

Hepsi sıra salmış, gelenek buymuş

Kim, ocak beklemiş? Kimler okumuş

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

20

Bakmış ufuklara... Karanlık yarın

Miras, kâr mı eder? Biter se varın

Fırsat, kaçmasın ha! Bitmez, efkârın

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

21

Yük binmiş olsa da, her bir omuza

Okumuşluk, yüzde, doksan dokuza

At gözlüğü takmaz! Bakmış sonsuza

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

22

Ot az, yem pahalı, varsa ki diken

İnek, Eşek, Davar… Ahır, var iken

Hem çocuk okutmak, yoktur biriken

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

23

Buldu, otu kazmış… Buldu, yılgını

Her zaman muhannet, ibret farkını

Mum dibine vermez, vermez şavkını

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

24

Baktım aşşa çeşme, yukarı çeşme

Incak pınar göl de! Hatıram deşme

Su tuttum, göl yaptım, sıra değişme

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

25

Aşşa çeşme, çay 'ı, kavak gölgesi

Incak pınar, Tırhaz, renkler bölgesi

Küllü damda, korkmaz, yetki belgesi

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

26

Aşşa çeşmeden gel, ıncak pınara

Gaz fener, loş ışık, koş bak arklara

Çocuksan 'dua' sal, bütün korkulara

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

27

Kessiğin ardında, kepir, kefeklik

Ambar ağzı, sulöz… Su var göletlik

Angıt yuvası'ndan, geçmiş gurbetlik

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

28

Kimi dağdibin de, kimi gırçav da

Kim karadere de, kim dağ da avda

Baktın hayat takmaz, bakarsın tavda

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

29

Alkan köy, aşağı... Bostan deresi

Küçük dere den bak, kavak neresi

Say dan, kara tömbek, gö kıy yöresi

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

30

Ozankaya, gürlek... Sincanın sayı

Arafa yol’undan… Geç, Cemel çay'ı

Kartaloğlu'nda gör... Ceviz çırpmayı

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

31

Düşle, kalırmı ki? Ne baş ne kulak

Teselli bulmak mı? Nereden, bulak

Yüzmek, söğüt gölge, hoş ortasulak

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

32

Ortasulak, köprü, Gülşehir Parkı

Yok, bu çevreninde, köyümle farkı

Ekmek-su azzıktan, dön dermiş çarkı

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

33

Bağ arası, kıy dan; geçtim, Acı öl

Gülşehir yolumuz, ortadan geç böl

Kar, yağmur olmazsa, kuruyunca çöl

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

34

Bağ beller depkili; bel, kürek ile

Saat; beş olmuştur, durmak nafile

Kahve dolmuş eşraf, dört yan kafile

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

35

Şen şakrak saatler, birde havadis

İstek, arzu desen, sen de kör nefis

Haz duymak tarifim, zevk var bilakis

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

36

Bir gün çalışırım, belki hep yerim

Kaç gün? Bana yeter! Bu alın terim

Allah’tan iş-güç var… Yoksa hederim

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

37

Obamız, obamız... Deller obamız

Aynı esen yelden, yanmış sobamız

Gurbette dost imiş, kardeş, babamız

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

38

Avşarlığın kökü, Türkmenliktedir

Baktım… Maneviyat, öz benliktedir

Soy-sop-asıl-nesil... Yol güzelliktedir

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

39

İlk gurbet Angara… Ve Alamanya

Gurbete çıkmazsan! Aş bulamanya

Herkes diyar tutmuş, sen kalamanya

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

40

Civelek-Alkan'dan... Eskiyaylacık

Kaynaşmış akraban... Yeniyaylacık

Dört köy akrabadır; kaynak çok açık

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

41

Kış, nüfusumuzdur, yedi yüz elli

Yaz... Kış nüfusundan, iki katmerli

Gördüm ki Küçük kent, övün Dellerli

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

42

Elektrik, su, kanal ve alt yapımız

Yüz de 'doksanbeş' tir, sigortalımız

Her çağdan, kartvizit, kartpostalımız

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

43

Üzümümüz güzel… Bir başka tatlı

Pekmez, sirke, turşu; kıvam sanatlı

Yufka ekmek yaptık, bilsen, kaç katlı

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

44

Köşem Mini, illa! Süper Markete

Kooperatif den bak, yol ver Şirkete

Çanak tut, kucak aç... Yön berekete

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

45

Özüm de ekmeğim, çıkarır taştan

Asma, kesme iş mi? İlmin barıştan

Ahkâmı kavrarsan! Korkma yarıştan

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

46

Ufkumuz olsunda, yön al güneye

Arkada dağ, yol yok, gitme kuzeye

Sende yön al koş, koş… Şehir, ilçeye

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

47

Ağam yapsan uşak, içine sinmez

Mal-mülk… Para etse, kitabı bilmez

Bu kafayla, bin yol! Bulsan, gidilmez

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

48

Öğüt veren halde, hadde değilim

Bildiklerim, yazmak... Şükre eğilim

Takdir bilen bulsam, hasret meyilim

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

49

Dört dörtlük değiliz, belki de hani

Her manada düşün, yanılsam yani

Ben-sen-o-biz-siz-onlar dünya fani

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden

50

Derler dediğim tut, yolum ayrıdır

Dudak büken olur, babam hayrıdır

Özmamıkoğlum bu, bundan gayrıdır

Hayat, böyle geçti... Deller Köyümden“Ellinci yaşım anısına”Yaş elli

Şiir, Kıta elli

Şehir,Plaka elli

En önemlisi Dellelli

 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kardeşler Tesisat işletmecisi Kalay Sel Gider Kum Kalır
Kardeşler Tesisat işletmecisi Kalay Sel Gider Kum Kalır
Gülşehir Protokolü Mantarkaya'da İftarda Buluştu
Gülşehir Protokolü Mantarkaya'da İftarda Buluştu